Проф. Николай Овчаров прави нова специалност: Топмениджъри по културен туризъм

Студенти започват да се обучават за топмениджъри по културно-исторически туризъм.
Нова магистърска програма във Варненския свободен университет ще подготвя кадри за
управление на културно-историческия туризъм. Инициативата е на проф. Николай Овчаров
и доц. Георги Калагларски, които са в основата на откриването на новата специалност. В
обучението ще се включат признати специалисти от страната ни. Програмата трябва да
стане факт до няколко месеца, съобщи проф. Овчаров по време на специализираното
международно туристическо изложение в Смолян. Сред преподавателите са директорът на
Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, проф. Божидар Димитров, Иво
Хаджимишев, както и преподавателите от журналистическия факултет в София Здравко
Райков, Христо Кафтанджиев и Михаил Петров. Младежите, които завършат
магистратурата, ще могат да работят в кметства, областни управи, туристическото
министерство като управляващи национални и европейски програми за развитие на
културно-историческия туризъм.
Стратегията на Министерството на туризма е да направи всичко възможно добре обучените
специалисти в родните университети в областта на туризма да останат в България, заяви и
зам. ресорният министър Ирена Георгиева. В същото време работим за допълнителни
облекчения за сектора при наемането на кадри от трети страни извън ЕС. Облекченията,
които влязоха в сила за по-лесното и бързо наемане на персонал през лятото, ще се запазят
и за зимните курорти, категорична бе Георгиева. Проф. Овчаров не пропусна да отбележи и
новите възможности за развитие на регион Родопи, които дава учредяването на регионално
туристическо сдружение за Родопи. Златоград и Кърджали от години си сътрудничат при
предлагането на общи туристически продукти, но сега заедно могат да се предлагат
невероятните богатства на цялата планина – културни, исторически, природни, планински и
водни, допълни проф. Овчаров.