Седем от всеки 100 евро, инвестирани в България, са вложени в туризма

Туризмът е сред най-динамично развиващите се отрасли в българската икономика. Седем
от всеки 100 евро, инвестирани у нас, са вложени в туризма. Това каза министърът на
туризма Николина Ангелкова по време на тържествена церемония по повод 50 години от
създаването на специалността “Туризъм” в Софийския университет “Св. Климент
Охридски”, съобщиха от Министерството на туризма.
По данни на Световния съвет по туризъм и пътувания през 2016 г. в отрасъла и свързаните
с него икономически дейности у нас е формиран брутен вътрешен продукт на стойност над
11,6 млрд. лв., което е близо 13 на сто от показателя за страната.  За този период работещите в сектора и свързаните с него отрасли са били 363 хил. души,
което е близо 12 на сто от всички заети в България.
Данните до момента показват, че отново ще имаме успешна година в туризма след
рекордната 2016 г., каза още министърът.
От началото на годината до края на август общият брой посещения на чуждестранни
туристи в България е над 6,5 милиона. Ръстът спрямо същия период на миналата година е
близо 8 на сто, сочат данните на НСИ.