Евтино море за талантливи ученици

Морска ваканция на преференциални цени осигурява и тази година Община
Търговище за деца с изявени дарби, спечелили награди на различни форуми. Около
300 ученици, участващи в училищни и клубни форми ще летуват в общинската база в
Балчик. Децата ще трябва да доплатят само по 5 лв. на ден. За тях са осигурени четири
смени от по 5 дни.