Милиард туристи в Европа до 2025-а

До 2025 г. броят на туристите, които идват в Европа, може да се удвои, достигайки до
повече от един милиард и създавайки над пет милиона нови работни места. Това
заяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни по време на
конференция в Брюксел за повишаване на конкурентоспособността на
туристическата индустрия. Туризмът е ключов сектор за всички държави от ЕС,
обхващаш 10% от БВП и от работните места, което го прави съществена част от
промишлената структура на Европа – каза още той. – Ако искаме да превърнем тази
възможност в реалност, трябва да подобрим конкурентоспособността си във все по-
взискателната глобална среда, отчасти чрез по-тясно сътрудничество на европейско
равнище”.