Генералният секретар на СОТ Талеб Рифай поздрави в писмо министъра на туризма Николина Ангелкова за постиженията на българския туризъм

Генералният секретар на СОТ Талеб Рифай поздрави в писмо министъра на туризма Николина Ангелкова за постиженията на българския туризъм София.

Виж повече