Откриха най-голямото древно градско строителство в Рупите 12 магазина и три светилища от III-IV век намерени в Хераклея Синтика

Археолози начело с доц. д-р Людмил Вагалински се натъкнаха на най-масивното
градско строителство у нас от 3-4 век след Христа. Откритието бе направено в
античния град Хераклея Синтика в местността Рупите. При изследването на
селището на север и на изток са намерени цели 15 помещения – 12 магазина и три
светилища. “В източната част открихме втора базилика, която е огледална на тази в
западната част на града, разстоянието между тях е 120 метра. По своята дължина
този форум е по-голям от този в Пловдив. Строителството е извършено в периода  270-350 година след Христа, има силно изразени елинистически традиции. Никъде в
България няма така плътно изградена архитектура -базилика, стъпала, форум,
магазини, светилища, пак стъпала и отново базилика”, заяви Сотир Иванов, директор
на Исторически музей Петрич.