Паталеница – селото на архитектурните шедьоври

Пазарджишкото село Паталеница е една неповторима дестинация, представляваща голям
интерес за любителите на историческия и културно-църковен туризъм. Тук преди години е
имало девет православни черкви, а най-старата лоза на Балканския полуостров расте в
Баткунския манастир “Св. св. Петър и Павел”, който е на 1,5 км от Паталеница. Над 6-
вековната лоза е обявена за природна забележителност и е под закрила на държавата. До 80-
те години на 20 в. лозата е покривала почти целия двор, но сега вече корените са й пооредели
и въпреки това наесен се отрупва с чепки тъмночерно на цвят грозде, което ставало на пивко
вино. Всеки, прекрачил портата на светата обител, се отбива до старата лоза и си прави
снимка за спомен. До нея е църквата към манастира, изградена от каменна зидария. В нея
се пази иконостас, дело на резбари от Банската школа през 1809 г.
На царските двери позлатена плетеница от растения и животни обгръща стената
“Благовещение”. Православният храм е без купол и е бил построен през 1870 г. Оттогава
приблизително датират и издигнатите жилищни и стопански постройки. Възрожденският
краевед Стефан Захариев, живял през 19 век, пише, че манастирът бил издигнат върху
основите на езически храм, най-вероятно на траките беси. В манастира е запазена стаята на
възрожденския художник Станислав Доспевски, живял тук през 1867 г. През това време той
нарисувал 4 икони – “Богородица”, “Христос”, “Уброс”, и “Св. св. Козма и Дамян”, изписал
и стените на стаичката си. Станислав Доспевски нарисувал два портрета – на йеромонах
Гавраил и на сестра му, които днес се намират в Пловдивската митрополия. Пожълтелите   исторически страници свидетелстват, че през 1872 г. в манастира Васил Левски основал
революционен комитет с представители от околните села – Паталеница, Баткун, Црънча и
Елидере. От 18 в. в манастира имало килийно училище за децата от околните села. В светата
обител намирали подслон и хайдути с четите си
Тръгнете ли надолу по пътя ще стигнете до село Паталеница, което привлича туристи с
уникалните си архитектурни и културни паметници, които могат да се видят тук. В селото
се намира средновековната църква “Свети Димитър” (XII-XIII век), чиито стенописи носят
ярко изразени ренесансови белези. Обявена е за национален паметник на културата. На 1 км
северозападно от Паталеница се намират останките на Баткунион – крепостта на най-
големия средновековен град в Пазарджишко Баткун. Времето отдавна е заличило величието
на това селище, което в древните византийски хроники е наричано “блестящ и богат град”.
Крепостта датира от ранновизантииския период, доказателство за което са намерените в нея
археологически предмети- оброчни плочи на тракийски конник, римски монети от IV в. и
др. Крепостта се е издигала по средата на северния склон на Каркарийския рид, на равен
терен с лек наклон на североизток, и е имала изключително благоприятно стратегическо
местоположение с откриваща се обширна панорама към низината. Простирала се е на площ
от 22 декара и е имала формата на продълговат многоъгълник. Крепостните стени са били
от ломени камъни, споени с червен хоросан и са били широки 4.8 метра. Крепостта е имала
и 4 кръгли охранителни кули. До Баткун са открити и останките от светилището на
Асклепий Земидренски. Хрониките свидетелстват, че през 1199 г. тук е станало сражение
между българската войска, предвождана от болярина Иванко, и византииците, предвождани
от Михаил Камица, при което българите удържат блестяща победа, а византийският
пълководец е пленен. Безспорен интерес в Паталеница предизвиква и църквата “Свети
Димитър”, която е един от най-значимите средновековни паметници на културата в
България. През 1970 г., въз основа на разкритите стенописи, проф. Ат. Божков, след като
прави сравнение с подобни паметници на културата в Гърция, Италия, Македония и др.,
датира изграждането и изписването на църквата към края на ХП век. Той определя и
изключително високата стойност на разкритите стенописи. Паталенската църква е една от
малкото запазени добре кръстокуполни църкви в България. По всяка вероятност тя е
изписана в момент на подем и съпротива, когато местното население утвърждава решително
своите религиозни и племенни права. Според преданието, запазено и до днес, преди
нашествието на турците църквата е била засипана с пръст. Така тя е била запазена. С
времето на мястото на църквата се образувал хълм. И в наши дни е запазен споменът от
разкриването на църквата което станало около средата на ХIХ век. Един селянин си вързал
магарето на дивата череша, която растяла на могилата. Случайно видял стърчащ от земята
метален предмет. След като разровил, той видял метален кръст. Тогава хората си спомнили
за преданието за заровената църква. Под ръководството на чорбаджи Петър Гагов тя била
разкопана и освободена от могилата. През 1870 г. постройката е била преустроена и
наречена на свети Димитър. През 1956 г. църквата е обявена за архитектурен паметник на
културата с национално значение, а през 1971 г., след проучването на изключително
ценните стенописи – и като национален художествен паметник на културата. В днешния   културно-духовен живот на Паталеница най-голяма роля има църквата “Успение на
Пресвета Богородица”. По сведения на Пловдивската митрополия това е най-старата
фунгашонираща църква в цялата Пловдивска епархия от епохата на османското
владичество. Изградена е през 1708 г. Църквата е малка еднокорабна постройка, със сводест
таван, вкопана около метър в земята. В околностите на селото могат да се различат
останките на още седем стари църкви – Атанасова черква, Спасова черква, Панталеева
черква, на чието място днес е построен параклисът “Св. Георги”, а не на 150 м по-нагоре,
където още стоят затрупаните основи на истинската Гергьова черква. На мястото на старата
църква “Св. Панталеймон”, дала името на село Паталеница, днес се извисява “палатът” на
някой си богаташ, чието име дори народната памет не е съхранила.