Пращаме 300 рози за замъка на Батенберг

През октомври градът на Апостола ще се побратими със Зехайм-Югенхайм от
богатата провинция Хесен в Германия

 Триста храста маслодайна карловска роза ще бъдат засадени в двора на замъка
Хайлигенберг край германския град Зехайм-Югенхайм, в който е живял княз
Александър Батенберг. Те ще оформят розариум от три лехи, който ще символизира
връзката между Карлово и Зехайм-Югенхайм. Младите резници се отглеждат от
звеното по паркове и озеленяване в община Карлово. Те ще бъдат пренесени и
засадени в германския град в края на октомври, когато е най-подходящото време за
това. Розите обаче не са единствената връзка на града с България. Край град Зехайм-
Югенхайм се намира замъкът, в който е живял първият български княз след
Освобождението Александър Батенберг, там е уреден и музей с негови вещи и
документи.