Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-1405-C01
Бенефициент: «АЛИНА ТУР» ООД
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 03.07.2020 г.
Край: 03.10.2020 г.