Първият изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ ще се проведе до средата на юни

Министърът на  туризма Николина  Ангелкова е решена да проведе първия изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ възможно най-скоро.

Темите и въпросите, които ще бъдат предмет на изпита са по предложение на професионалните сдружения на екскурзоводите и други компетентни институции. До края на месец май ще бъдат утвърдени конспектът и начинът на провеждане на изпита. Те ще бъдат публикувани на институционалната страница на ведомството.

Припомняме, че съгласно Наредбата за придобиване на правоспособност на екскурзоводите, изпитите се провеждат два пъти в годината.