Река става туристическа атракция

Първа копка бе направена за благоустрояването на коритото на река Бистрица в село Сатовча. Общината спечели проект “Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски туристи” за превръщането на реката в туристическа атракция – пешеходна зона, велоалея, кътове за отдих, стени, парапети и осветление. Той се финансира чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество “България – Македония 2014-2020 г.” Изпълнява се в партньорство между общините Сатовча от България и Липково от Македония. Третият партньор по проекта е читалище “Просвета 1937” в сатовчанското село Плетена. Ще се направят две корекционни стени на речното корито. Едната ще е в района на футболното игрище, а втората ще е от стоманобетон в горния участък на реката.