Скални църкви и манастири

70 КопиеПървите манастири, възникнали в региона, са скалните манастири в добруджанските Суходолия – те са от 1-4 век. Легенда разказва, че са били основани от бески монаси, пристигнали от земите на днешна Сирия. Най-интересните манастири от Средновековието се намират в региона на Русе. Това са Ивановски скален манастир „Св. Архангел Михаил”, основан около 1215 година от монаха Йоаким. един от седемте български културни обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

На територията на региона се намират над 100 църкви и още поне 2 пъти повече основи на съборени и разрушени от нашественици религиозни храмове, като най-старите са от първите мисионерски обиколки на Св. Андрей от края на първата половина на първи век. Втората вълна е масовия строеж на църкви след идването на власт на император Константин Велики и признаването на християнството като официална религия в Римската и Източната римска империя. Трети активен строителен период на църковни храмове е по време на византийския период 4-7 век както при Пъкуюл луй Соаре, а и по-късно през 9 век, каквито са скитовете при Мурфатлар. Музейни сбирки с автентични стари икони се намират в Констанца, Русе, Добрич, Кълъраш, Силистра, Тутракан, Балчик, за част от които се говори се имат чудотворна сила. Няколко са християнските църквите в региона, които имат чудотворни мощи, в Силистра се съхраняват мощите на Елиезер Папо, които привличат ежегодно няколко хиляди поклонници от далечен Израел.

Средните векове предлагат поредица от скални манастири, които нямат аналог в света. Те са изключително многобройни по добруджанските Суходолия, а така също и по долината на река Русенски Лом. Уникални са рисунките при скалните килии в Мурфатлар.

dervent yard panoramaНа територията на дестинацията се намират няколко емблематични манастири, функциониращи и до днес, от които се отличава Манастира Дервент с прекрасното си местоположение и интересна архитектура.

Много загадки крие скалният манастир „Св. Димитър Басарбовски”. Посещавайки го, ще научите защо граф Влад Цепеш Дракула се е подвизавал в него, както и това как Св. Димитър по-късно е станал патрон на Букурещ.

За територията на Истър, граничеща и вливаща се в древния Понт се разказва в древните библейски писания за мисията на св. Андрей. Той е наречен от Спасителя Първозвани, тъй като бил първия позван от Исус Христос да го последва, по-късно към тях се присъединил и брат му, също рибар, приел името Петър.

191 Копие

След като Исус Христос бил разпнат, Св. Андрей тръгва да проповядва неговото свято дело и години наред многократно обикаля цялото крайбрежие на Черно море.

Освен създадените християнски комуни в крайморските селище и близки до тях населени места, той е посочвал и места за изграждане на християнски църкви. Най-вероятно той е определял за това свети места и такива, върху които вече са били построени храмове на по-древни богове. Той се е установил в една пещера по линията Дуросторум – Калатис, но е обикалял и в съседна Скития, днешна Украйна, Черноморска Русия, включително и Грузия и Черноморския Малоазийски бряг.

 

Скални манастири Крушарискалният манастир Св. Димитър Басарбовски Копие

sandakli maara panorama 1 of 1 Крушари скални манастири

 

 

 

скалният манастир Св. Димитър Басарбовски 8

скалният манастир Св. Димитър Басарбовски 3 Копие

 

 

 

 

скалният манастир Св. Димитър Басарбовски 7 Копиескалният манастир Св. Димитър Басарбовски 5 Копие