15% повече туристи са посетили община Шабла през това лято

Повече са били хората, които избират през лятната си ваканция да
къмпингуват по Северното Черноморие

15% повече туристи са посетили община Шабла през това лято. Повече са били
хората, които избират през лятната си ваканция да къмпингуват по Северното
Черноморие. Сметката за битовите отпадъци обаче в голямата си част се плаща от
местните жители, тъй като все още няма регламент за т.нар. диво къмпингуване.
Макар и без регламент, разписан в Закона за туризма, община Шабла от няколко
години с решение на ОбС определя места за регламентирано къмпингуване. Хората,
които опъват палатките си в определените биваци, плащат дневна такса, с която
поне отчасти се покриват разходите за извозване и депониране на отпадъците.