21 млн. правят още по-чисто морето в Приморско и Китен

21 млн. правят още по-чисто морето в Приморско и Китен Общината пуска обществена поръчка за модернизация на пречиствателната станция Туристите в Приморско и Китен ще се радват на още по-чисто море след година и половина. Община Приморско пусна обществена поръчка за близо 21 млн. лв. за избор на изпълнител за разширение и модернизация на пречиствателната станция, които трябва да приключат до 427 календарни дни. Мащабният проект бе задвижен през февруари от бившия екоминистър Ивелина Василева, която подписа договора с общината. Прогнозната му стойност е за 20, 888 млн. лв. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Проектът е един от първите в България по новия програмен период на ОП “Околна среда”. По него се предвижда изграждане на трето стъпало на пречиствателната станция, което ще чисти от фосфор и азот отпадните води. Досега те минаваха през двоен филтър за механично и биологично пречистване, преди да се влеят в р. Караагач и оттам в Черно море. Наред с тройното стъпало ще се увеличи чувствително и капацитетът на станцията, която през последните години се задъхваше през летния сезон заради постоянно разрастващата се леглова база в двата курортни града. Съоръжението е в експлоатация от 37 г. и част от оборудването му вече е амортизирано и се нуждае от обновяване. “Не че досега морето край Приморско и Китен не е било чисто. Напротив – там е най-чисто, но сега ще стане още по-чисто. Имайки предвид плановете за развитие на тези градове, реконструкцията и модернизацията на станцията е наложителна”, каза кметът на Приморско Димитър Германов.